Teamträningsskolan (TTS)

Teamträningsskolan är en rikstäckande utbildning som vänder sig till dig som vill praktisera din kristna tro som ledare i och utanför en församling. Utbildningen baseras på gemensamma kursdagar, webföreläsningar, självstudier, englandsresa och praktik i en lokal församling. 

Från och med läsåret 2014/2015 är Teamträningsskolan en nationell utbildning med fyra regionala baser:

Norr – Örnsköldsvik

Syd – Värnamo

Öst – Stockholm

Väst – Göteborg

Vision

Vi vill vara en skola för dagens unga ledare och framtidens pelare i Sverige och utomlands. Vårt fokus i undervisningen på alla områden är att svara på HUR man gör. Vi vill ge bra förebilder till våra elever i varje studieinriktning. Vi formar ledare och ger dem en verktygslåda som är användbar och tillämpbar. Vi är med och bygger framtidens församlingar som berör sitt samhälle i världens mest sekulariserade och individualiserade land. Utbildningen ska vara relevant för sin tid och står på en stadig grund i Guds ord.

Teori och praktik

Teamträningsskolan är en kurs på Kaggeholm och Dalkarlså folkhögskolor med praktik i en lokal församling och regelbundna studiedagar med heldagsstudier då hela kursen möts på Kaggeholms slott eller i en av de regionala baserna. Men en stor del av utbildningen sker alltså på annan ort med studieuppgifter, webstudier, självstudier med läsning och fördjupningsarbeten.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri, men du betalar för kost och logi under kursdagarna samt resan till England. Läs mer under fliken ”Datum, tider och ekonomi” till vänster.