handerna

Själavårdsutbildningen på Kaggeholms folkhögskola

Behovet av själavård växer inom och utanför församlingen. Allt högre krav ställs på pastorer och själavårdare som är engagerade i personliga och uppbyggande samtal. Själavårdsutbildningen på Kaggeholms folkhögskola ger dig verktyg för att möta människor i samtal, och du får möjligheter att bredda och fördjupa dina kunskaper.

Utbildningen vänder sig till dig som vill utvecklas som själavårdare och du har erfarenhet av själavårdande samtal i församlingen. Under utbildningen kommer du kunna välja om du vill specialicera dig på själavårdande samtal med ungdomar eller människor mer olika etniska ursprung. Utbildningen genomförs på Kaggeholms Slott och startar kl 17.00 på torsdagen och avslutas med lunch kl 11.30 på söndagen vid varje utbildningstillfälle. Varje kurstillfälle innehåller föreläsningar i storgrupp, litteraturgrupper, basgrupper samt kreativt skapande pass. När du söker utbildningen förbinder du dig att delta vid samtliga kurstillfällen och genomföra arbetsuppgifter i mellanperioderna. Din ansökan ska kompletteras med rekommendation från din församlingsföreståndare eller ordförande.

Utbildningen är processinriktad och berör själva livet. Föreläsningar och litteraturstudier varvas med samtal i en basgrupp där kursinnehållet fördjupas när reflektioner och personliga erfarenheter i förtroende delas mellan deltagarna. Basgruppen består av samma deltagare under utbildningens kursveckor. I varje kursvecka tränas samtalsmetodik praktiskt.

Utbildningen inom själavård har en lång tradition på Kaggeholms folkhögskola, och sedan själavårdsutbildningen startade 1991 har 40 kurser genomförts och ca 600 personer har fått en god grund att stå på och en fördjupad kunskap kring själavårdarens uppgift i församlingen och samhället. Utbildningen är en samverkanskurs mellan Pingst och Kaggeholms Folkhögskola.

KURSTILLFÄLLE ETT  | GRUNDLÄGGANDE SJÄLAVÅRD – Jag & Gud
5-8 oktober 2017
Självbild
Gudsbild
Vad är själavårdarens uppgift
Att vara en själavårdare
Vardagssjälavård
Tystnadsplikt och tystnadsrätt

KURSTILLFÄLLE TVÅ | JAG BLICKAR UT – Medmänniskan
16-19 november 2017
Integration- etnisk och generationsöverskridande.
Utanförskap och främlingskap
Psykisk ohälsa
Hederskultur
Samtalsmetodik

KURSTILLFÄLLE TRE | ATT SLÄPPA TAGET
15-18 mars 2018
Döden
Sorg och förlust
Konflikt
Försoning
Kris och katastrof
Relationer
Sex & Porr

KURSTILLFÄLLE FYRA | ATT VÄXA & MOGNA SOM SJÄLAVÅRDARE
26-29 april 2018
Bön och bibelläsning
Skam och skuld
Lära och liv
Trons kris och utveckling

PRIS
Utbildningen är kostnadsfri, men du betalar för mat och boende i enkelrum.
Kostnaden per kursvecka är 2 110 kronor.

Intresseanmälan skickas till Ingrid Svanell.