Utbildning för Tillsammansambassadörer

Kursen för Tillsammansambassadörer är ett familjeprojekt som startats av Pingst – Fria församlingar i samverkan. Syftet med projektet är att föra fram Bibelns syn på äktenskap, familj, barn och församling. Projektet vänder sig dels till församlingarna med stöd och hjälp ifråga om material, idébank och utbildning, dels ut mot samhället i opinionsbildning.

Utbildningen är förlagd på Kaggeholms slott, och är uppdelad i tre kurstillfällen med start torsdag kväll och avslutning lördag eftermiddag. Mer information om kursen och innehållet finns på Tillsammas webbplats, www.tillsammans.pingst.se.

Tillsammans vill bidra med att:

  • Bilda ett nationellt närverk av Familjeambassadörer
  • Förmedla tips och idéer
  • Förse Familjeambassadörerna med aktuellt material
  • Erbjuda utbildning
  • Påverka samhälle och beslutsfattare

Tillsammans har tagit fram en pärm till hjälp för församlingarna. Den innehåller teologiska reflektioner, kursplaner, artiklar och handledning för vigslar och barnvälsignelser.

Kontakt

Postadress: Tillsammans, Pingst, 141 99 STOCKHOLM

Hemsida: www.tillsammans.pingst.se

Kursansvarig: Cilla Stjernberg, 08-619 25 49, cilla.stjernberg@pingst.se