testa mission bibelskola missionsresa

Testa mission

Testa mission är en missionskurs som ges i samarbete mellan Kaggeholms folkhögskola och Evangelistmissionen. Kursen genomförs till största del i något av de utbildningsländer där Testa Mission finns, i dagsläget i Afrika eller Latinamerika.

Kursinriktning
Målet med Testa Mission är att du som elev ska få testa att missionera och att få se missionsarbete från insidan. Att du ska gå komma närmare Gud samt upptäcka och använda dina gåvor, utvecklas i relationsbygge och hur du kan dela din tro med dina medmänniskor. Allt Testa missions arbete utgår från visionen: älska Gud, älska människor och dela livet.

Kursstart är i mitten av augusti med en två veckors introduktionskurs i Jönköpingsområdet. Tiden i utbildningslandet är ca nio månader. Tillsammans med ditt team är du som elev en del av en lokal församling, delaktig i dess verksamhet och sociala arbete samtidigt som du har teoretiska studier både över internet och på den plats du bor.

Kontakt och ansökan
Du söker till kursen via Testa Missions hemsida (www.testamission.se), där kan du läsa mer om kursens innehåll och de olika utbildningsländerna. Har du frågor kontakta Testa Missions kursledning via info@testamission.se eller telefon: 072-7360957.

Välkommen med din ansökan!