Programmet för mission och interkulturella studier

PROMIS lämpar sig för den som tänker sig tvärkulturellt arbete internationellt såväl som i Sverige, eller för den som bara är nyfiken på mission. En del studenter är inne i en rekryteringsprocess för missionstjänst, andra kommer för att bearbeta sina funderingar i ett tidigare skede.

Programmet består av fyra ämneskurser: Missionskunskap, Kulturförståelse, Integration och Religionsmöte samt Kyrkan och Världen. Du kan välja mellan att studera på helfart, halvfart eller att läsa enskilda delkurser. Utbildningen kombinerar ”på-plats-undervisning” och nätbaserade moment.

Utbildningen genomförs i samarbete mellan Evangeliska Frikyrkan, Pingst och Svenska Alliansmissionen.

Mer information om utbildningen finns att läsa på Missionsinstitutets hemsida.