Bibel distans på Kaggeholms folkhögskola

Logga Bibel distansBibel Distans är en webb-baserad utbildning med fokus på att ge verktyg för att kunna läsa och förstå Bibeln. Det är Pingst FFS som initierat Bibel Distans och gett Kaggeholms Folkhögskola uppdraget att utforma och genomföra detta. Tanken är att detta ska vara ett redskap för att fortlöpande fördjupa dig i olika Bibelböcker.

Under hösten 2015 utförde 7 församlingar församlingsbibelskolor genom Bibel Distans. Under 10 veckor samlas man till att metodiskt träna sig genom att läsa och tolka Bibeln.

Vi som arbetar i församlingar inser alla behovet av att stärka bibelläsandet. Läsandet har bitvis drastiskt minskat och det riskerar att urholka den kristna tron. Men att som lokal församling med begränsade resurser klara av att aktivt jobba med bibelläsandet är inte lätt. Detta har Pingst FFS insett och har därför avsatt pengar för att stärka Bibelläsandet i våra församlingar. Uppdraget gick till Kaggeholms folkhögskola som nu startat Bibel Distans.

Vad är tanken med Bibel Distans?

Bibel Distans ska ge redskap för varje deltagare till att själv läsa och förstå Bibeln. Undervisningsmaterialet ska få deltagarna att själva brottas med texten, tolka den och förstå vad den säger in i samtiden.

Hur ska Bibel Distans fungera?

Genom att titta på undervisning via webb och sedan jobba med övningshäften får deltagarna lära sig hantverket att läsa Bibeln utifrån dessa tre steg;

Observera vad som står i texten.
Tolka vad texten betydde för läsarna då och skapa en tolkning av detta in i vår egen tid.
Tillämpa texten in i vår egen samtid och mitt eget liv.

Exempel Ledarhandledning

Exempel Studiehandledning

Vi kommer systematiskt jobba oss igenom olika böcker för att öka kunskapen för varje enskild Bibelbok. Bibelläsandet blir därmed en kombination av Bibelfördjupning av enskilda böcker och att praktiskt lära sig hur man ska tolka Bibeltexten. I grundkursen jobbar vi med Filipperbrevet.

Exempel Övningshäfte Filipperbrevet

Vilka kan gå Bibel Distans? Distansbibelskolan är till för den lokala församlingen men kan också fungera för enskilda personer som själva vill fördjupa sig. Vi tror dock att det bästa sättet att jobba med materialet är i en bibelgrupp/husgrupp där det finns en ledare som kan hålla ihop kursen.

När startar Bibel Distans? Från och med våren 2016 kan du som församling vara med.

Är ni intresserade eller har frågor kontakta kursföreståndare Samuel Klintefelt:

E-post: samuel.klintefelt@kaggeholm.se, Mobil: 076-5470913

bibel distans bibelkurs