ALT – Akademi för Ledarskap och Teologi

Kaggeholms folkhögskola är en av flera skolor bakom den nya pastorsutbildningen, Akademin för Ledarskap och Teologi (förkortat ALT), som har lärcentra i Stockholm och Uppsala. Utbildningen erbjuder en bred teologisk ledarutbildning som innefattar kurser inom bibelkunskap och bibelteologi, systematisk teologi och etik, kyrkohistoria, mission, religionshistoria och samtidskunskap, själavård, ledarskap, förkunnelse  och undervisning, diakoni, församlingsliv mm. Det samlade navet genom hela utbildningen är yrkes- och ledarträning. Kurserna genomförs av olika utbildningsanordnare inom folkhögskola och högskola.

Mer information om utbildningen hittar du på utbildningens egen hemsida: www.altutbildning.se

Ansökan

Ansökan sker direkt till programmet. Inom Akademi för Ledarskap och Teologi erbjuds inte möjlighet till att läsa fristående kurser. För antagning krävs allmän behörighet för högskolestudier samt Historia A. Det är meriterande med bibelskola och erfarenhet av församlingsarbete. Den som inte uppfyller antagningsvillkoren för högskolestudier kan på särskilda skäl efter individuell prövning få läsa de två första åren på folkhögskolan. På ALT:s hemsida kan du läsa mer om hur du söker, samt ladda ner ansökningshandlingar.

Kontakt

Postadress: Akademi för Ledarskap och Teologi, Västra Storgatan 14, 553 15 Jönköping

Hemsida: www.altutbildning.se

Utbildningsföreståndare: Ulrik Josefsson 08-619 25 69 ulrik.josefsson@altutbildning.se

Biträdande utbildningsföreståndare: Dan Elofsson 040-37 59 51, dan.elofsson@altutbildning.se