Övriga kurser på Kaggeholms folkhögskola

Till kategorin ”Övriga kurser” hör korta kurser som inte ges över ett helt läsår, kurser som genomförs på Kaggeholms slott och kurser som ges i samarbete med andra föreningar eller organisationer. I menyn till vänster kan du läsa mer om dessa.