Intresseanmälan till TV-produktion

Media Tro & Samhälle – ny utbildning på Kaggeholm

Media Tro & Samhälle är en utbildning för dig som vill arbeta inom skriv, webb, radio och TV och där vara med och lyfta kristna frågor och värderingar. Det kan vara inom kristen press, organisation, församling eller bistånd och självklart även inom annan media där du kan vara en röst för kristna värden.
Nytt för i år är resan till Tanzania i första årskursen. Tillsammans med ungdomar från lokala kyrkor i Dar es Salaam jobbar vi med att kommunicera det kristna budskapet på olika sätt.


Utbildningen är anpassad till arbetsmarknadens behov och bygger på praktiskt arbete från dag ett. Under de två åren du läser får du lära dig de olika genrer och roller som finns inom TV, radio, press och webb. Varje kursdeltagare får prova på olika positioner och ansvarsområden som producent, redaktör, inslagsproducent, fotograf, redigerare och reporter. Andra ämnen som också ingår i kursen är samhällskunskap, mediekunskap, retorik, etik, livsåskådning och personlig utveckling. Kursen håller ett högt tempo och avslutas med en längre praktikperiod hos exempelvis någon av våra samarbetspartners som tidningen Dagen, IBRA eller PMU. På Media Tro & Samhälle läser du specialkurser inom ämnet kristen tro och kommunikation i samarbete med Wilberforce Akademin.

Under hela utbildningen lägger vi stor vikt vid de etiska frågorna som ofta uppkommer när man jobbar med media. Det kan handla om avvägningar om namnpublicering, vilka ord och uttryck man använder och hur man tänker vid bildpubliceringar. Du kommer också ha möjlighet att knyta nära kontakt med våra samarbetspartners Dagen, IBRA och PMU inom olika projekt. Som kursdeltagare på Media tro lär du även känna de andra som går på skolan, bland annat genom flera samarbeten som genomförs tillsammans med övriga linjer där det största projektet är en välgörenhetsgala som även sänds på nätet.

Du har möjlighet att välja mellan två huvudspår; TV-produktion eller journalistik. Huvuddelen av studierna sker tillsammans med deltagarna på Journalistik- och TV-produktionsutbildningarna.

Första året TV-produktion

Journalistik och dramaturgi är utgångspunkten för första året, då du arbetar med nyhetsinslag, musikvideos, beställningsfilm, dokumentärfilm och produktion för webben. Du lär dig också skrivandets grunder. Under vårterminen lär du dig de olika rollerna inom flerkameraproduktion. Utöver inspelning av intervjuer, musik och talkshows producerar TV-linjens förstaårselever livesändningen av skolans välgörenhetsgala. Arbetet sker med samma typ av utrustning och programvaror för efterbearbetning som används i mediebranschen. Du lär dig grunderna i det dramaturgiska tankesättet och bildkomposition.

Under åren görs även en del produktioner i samarbete med andra skolor och/eller organisationer. Kanaler och produktionsbolag hör av sig med jämna mellanrum för hjälp vid inspelningar. Under förra året assisterade deltagarna bland annat under Idrottsgalan på SVT.

I slutet av läsåret tittar vi djupare på dokumentärfilmens dramaturgi.


Första året journalistik

Kursen startar med en grundläggande genomgång inom TV och skrivande där vi börjar i nyhetsbegreppet för att sedan jobba med snabba nyheter på skolans webbtidning. När kunskaperna i redigering och foto börjar sjunka in gör vi nättidningen E-nytt.

Som en del i TV-kursen deltar du i produktionen av skolans gala-evenemang som i år är en välgörenhetsgala. Där använder redaktionen bland annat sina kunskaper från TV-kursen genom att göra TV-inslag som visas under galan. Du har även fördjupande skrivkurser inom reportage och personporträtt. Terminen avslutas med att kursdeltagarna tillsammans producerar ett magasin där de själva väljer inriktning, form och innehåll.


Studierna vid Wilberforce Akademin

Under läsåret kommer du, att under fem helger, studera vid Svenska Evangeliska Alliansens Wilberforce Akademin. Där läser du om olika ideologier, lär dig olika verktyg för opinionsbildning och fördjupar dig i kallelsebegreppet. Du får träffa många av landets skarpaste kristna opinionsbildare. Läs mer om kursens innehåll här.     
Resan till Tanzania

I februari/mars planerar vi att genomföra en resa för kursdeltagarna i Media Tro & Samhälle till Dar es Salaam i Tanzania. Tillsammans med ungdomar från flera kyrkor i Dar es Salaam jobbar vi med att kommunicera det kristna budskapet på olika sätt. Innan resan jobbar vi med kulturförståelse, storytelling och vittnesbördet. Under resan besöker vi både kyrkor och även flera sociala projekt. Här kommer vi att fundera över hur man kan använda media för att förändra sociala orättvisor.

Resan genomförs i samarbete med en eller flera kyrkor i Sverige. Kostnaden för resan till Tanzania är ca 10000 kr. (Med reservation för förändringar om det blir för få deltagare)

Andra året TV-produktion och journalistik

Höstterminen

Under tredje terminen kan du välja mellan ett antal olika tillvalskurser där du under första halvan av terminen kan fördjupa dig inom ett av följande områden.

– Teknik fördjupning

Fördjupande kunskaper i ljud- inspelningsteknik och redigering.

– TV-reality/pitch

Teori om realityhistoria, realitygenrer, roller, pitch, dramaturgi, planering, casting, location, manus, etc. Genomförande av idé-pitch och produktion av en reality-pilot. Coachning och utvärdering av lärare och representant för erkänt produktionsbolag.

– Gräv- och databasjournalistik

Deltagarna lär sig grunderna inom databasjournalistik och grävande journalistik. De analyserar klassiska gräv, lär sig de olika beståndsdelarna i ett gräv som att hitta nyheten bland offentliga handlingar, lär sig läsa statistik och research.

– Radio/podd

Grundläggande inspelningsteknik och redigeringskunskaper. Teori om och genomförande av enkät, radioreportage, direktintervjuer i radio och dramaturgin kring hur man bygger en sändning. Deltagarna övar också på programledarrollen och manusskrivande. Under kursen genomförs ett antal direktsändningar.

 

Efter höstlovet erbjuds tre kurser att välja mellan.

– Budskapsjournalistik (kommunikation med ett syfte)

Teori om beteendeförändring, varumärkesbygge, retorik och storytelling. Under kursen övas i kommunikation- och kampanjplanering som används i påverkansarbete.

Vi arbetar med ett praktiskt projekt tillsammans med någon av våra samarbetspartners.

– Sociala medier/webbredaktör

Teori om hur man arbetar på webben och lär sig historiken kring det förändrade medielandskapet. Kommunikationsteori om varumärkesbyggande och analys av hur man drar trafik och när. Deltagarna arbetar praktisk på olika plattformar och får analysera etiska dilemman som uppstår i en klickvärld. I kursen ingår också att lära sig göra inslag med en smartphone.

– Projektarbete TV/radio eller print

Deltagarna lär sig att driva och genomföra ett längre journalistiskt projekt. Målet är att lära sig hantera ett stort journalistiskt material och göra egna bedömningar om form, innehåll, presentation, tidsplan och använda berättarmodeller som passar valet av media och dess innehåll.

Vårterminen

Sista terminen inleds med en kurs i utrikesjournalistik och frilansverksamhet. I kursen ingår en resa till ett land som kursdeltagarna tillsammans bestämmer att åka till. Ett tak för kostnader har satts till 9000 kr för resa och boende då det är kursdeltagarna som står för dessa kostnader. De senaste åren har resorna gått till bland annat Grekland, Egypten, Turkiet, USA, Portugal och Island.

En stor del av utrikeskursen ägnas åt att lära sig grunderna inom frilans. Exempel på det är att sälja in inslag och texter till redaktioner och organisationer. Du lär dig också starta och driva enskild firma. Flera av jobben som gjorts tidigare år har sedan sålts till tidningar och TV.

Resten av vårterminen tillbringas på praktik hos någon av våra samarbetspartners eller på annan plats du valt själv.

Under de två åren på Kaggeholm följer vi deltagarens utveckling på nära håll bland annat vid personliga samtal med läraren. Det första samtalet sker vid terminsstart på skolan då vi tillsammans tittar på dina mål och förväntningar inför åren på utbildningen. Därefter har vi kontakt vid flera tillfällen under utbildningen.

Förväntningarna är stora på framtidens mediearbetare där teknik och innehåll går alltmer ihop till en roll. På Kaggeholm får du den kunskap du behöver för att möta utmaningen.

Media Tro & Samhälle – samarbetspartners

Tidningen Dagen – Sveriges största kristna dagstidning

IBRA – en missionsorganisation som använder media som redskap

PMU – en av Sveriges större biståndsorganisationer

Wilberforce Akademin – en del av Svenska Evangeliska Alliansen

Samtal förs med flera andra organisation och medieaktörer.

ansok-nu-knapp