Allmän Kurs på Kaggeholms folkhögskola

På Allmän Kurs är det du som student som står i fokus: Här kan du läsa in hela din gymnasiebehörighet eller komplettera med de ämnen du saknar från tidigare gymnasiestudier. Tillsammans med din mentor planerar du din studietid så att den blir så bra som möjligt för dig. Utbildningen ger gymnasiekompetens och du får därmed behörighet att gå vidare till högre studier på högskola eller universitet. Allmänna linjen har antagning till både höst- och vårtermin.

Hur länge du studerar beror på hur många kurser du saknar för att uppnå grundläggande behörighet, samt hur lång tid du tidigare gått på gymnasiet. En del elever läser ett fåtal kurser medan andra läser in i stora delar av eller hela gymnasiet. För att kunna få ett studieomdöme behöver du dock gå minst 1 år. Oavsett hur mycket du ska studera vill vi hjälpa dig att uppnå dina mål. Undervisningen sker både i rena ämnesstudier men också i temastudier, då vi i olika intressanta teman integrerar de olika gymnasieämnena på ett sätt där diskussioner och kreativitet får stå i centrum. I varje tema görs studiebesök, till exempel inom kultur- och samhällsliv för att ge inblick i aktuella samhällsfrågor. Utbildningen på Allmänna linjen ger dig möjlighet att få nya kunskaper, vidga dina vyer i mötet med andra kursdeltagare och få ökad förståelse för och delaktighet i beslut som äger rum inom skolan och i samhället, men också att utvecklas som människa. På skolan får du också tillsammans med övriga utbildningar möta gästföreläsare inom olika områden på de obligatoriska samlingarna vi valt att kalla FOKUS.

Kursinnehåll

Grundläggande behörighet: Engelska 5 + 6, Matematik 1a/1b/1c, Naturkunskap 1a1, Religionskunskap 1, Samhällskunskap 1a1, Historia 1a1, Svenska 1, 2 och 3.

Särskild behörighet:  Matematik 2b/2c, 3b/3c, Naturkunskap 2.

Övrigt som kan vara bra att veta

FOKUS: Ungefär en gång i månaden deltar du i en gemensam samling för hela skolan där vi lyssnar till olika föreläsningar, tar del av presentationer från de olika linjerna eller gör någon aktivitet tillsammans.

Personlig utveckling: Under din tid på Kaggeholm får du på olika sätt chans att utvecklas som människa. Detta kan ske i bla. diskussioner i smågrupper och i personliga samtal.

Samarbetsprojekt: Varje år genomför vi projekt tillsammans med andra linjer på skolan till exempel då vi gör vår stora välgörenhetsgala.

Resa: Under vårteminen gör vi i mån av intresse en  studieresa till någon av Europas huvudstäder. Priset på resan beräknas till ca 3000 kr och bekostas av varje enskild kusrsdeltagare.

Coachning: Under studietiden har du regelbundna träffar med din mentor för coachning och vägledning.

Med reservation för eventuella ändringar.

ansok-nu-knapp